Aluevaalit 2022

Ehdokkaamme pärjäsivät aluevaaleissa erinomaisesti. 

Aluevaltuustoon valittiin:

 • Lauri Kaira
 • Maarit Raja-Aho
 • Ahava Marja

Varalle valittiin:

 • Oskari Iivarinen
 • Taava Leppänen
 • Jukka Nevala
 • Sari Paukku-Sani


Ehdokkaamme vaaleissa 


Suomen ensimmäiset aluevaalit järjestetään sunnuntainan 23.1.2022.  Vaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka käyttää ylintä pääntävaltaa alueensa sosiaali-, terveydenhuollon- ja pelastustoimen tehtävissä.  Vantaa muodostaa oman hyvinvointoalueen  yhdessä Keravan kanssa.  

Hyvinvointialueen ollessa laaja sekä vastuiltaan, että alueeltaan, on hyvä varmistaa  että äänestämäsi ehdokas  jakaa kanssasi samat arvot ja hänellä on hyvä alueellinen tietämys koko hyvinvointialueen tilanteesta, että juuri sinun oman lähialueesi ominaispiirteistä. 

Länsi-Vantaalaiset ehdokkaat vaaleissa ovat: 

 • Oskari Iivarinen
 • Lauri Kaira
 • Sari Paukku-Sani
 • Maarit Raja-Aho
 • Irina Alanne
 • Ahava Marja
 • Taava Leppänen
 • Nevala Jukka

Tulemme päivittämään ehdokaslistaa kun saamme lisää taitajia listallemme. 


Esittelyt

Alla ehdokkaamme esittäytyvät omin sanoin. Tutustu ehdokkaisiimme ja valitse omasi. 

Maarit Raja- Aho 220

Olen Maarit Raja-Aho, toisen kauden kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen, HUS-valtuuston ja Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen. Olen myös Terve Kunta-verkoston jäsen, jonka kautta pääsen osallistumaan tiettyihin WHO:n kokouksiin. Viime kaudella toimin sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajana ja tällä kaudella toimin siellä kaupunginhallituksen edustajana.

Työskentelen hoitotyön opettajana lähihoitajakoulutuksessa ja koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri ja terveydenhoitaja/sairaanhoitaja AMK. Yliopisto-opinnoissani pääaine oli gerontologia ja kansanterveystiede, laajana sivuaineena viestintä. Minulla on yli 25 vuoden kokemus terveysalan eri toimintaympäristöistä. Olen työskennellyt sairaanhoitajana kotihoidossa ja sairaalassa, terveydenhoitajana työterveyshuollossa, esimiehenä palvelutaloissa ja kotihoidossa, asiantuntijatehtävissä lääketeollisuudessa.

Haluan päästä mukaan aluevaltuustoon käyttämään asiantuntemustani ja osaamistani uuden hyvinvointialueen päätöksenteossa. Haluan toimivat ja taloudelliset palvelut, jossa hoitoon pääsee nopeasti ja palveluverkosto on toimiva ja sujuva. Talouden näkökulma on tärkeä, toimintatapoja tulee kehittää niin että henkilöstöresurssit riittävät sinne missä niitä tarvitaan.
Digitaalisuutta tulee hyödyntää enenevissä määrin ja yksilölliset ja asiakaslähtöiset ratkaisut pitää olla lähtökohtana palveluille. Kannatan valinnanvapautta ja palvelusetelelin käyttöönottoa, tämä nopeuttaa hoitoonpääsyä ja on asiakaslähtöistä. Tämä myös asettaa tervettä kilpailua asiakkaista ja näin ollen parantaa laatua.

Vanhustyö on yksi ydinosaamisalueeni. Vanhusten kotihoitoa ja asumispalveluja tulee kehittää monimuotoisemmiksi. Erityisesti nuorten mielenterveyspalvelut sekä lastensuojelu vaativat ratkaisuja.

Harrastan liikuntaa aktiivisesti. Tällä hetkellä lähinnä sydäntäni on ratsastus. Muita lajejani ovat lenkkeily, pyöräily, saliharjoittelu, tennis ja hiihto.

Kotoisin olen Pohjanmaalta ja sieltä olen saanut mukaani roppakaupalla maalaisjärkeä ja perspektiiviä suhtautumisessa päivänpolttaviin asioihin ja ylipäänsä elämään. Muutin vuonna 1995 Vantaalle opiskelujen perässä Hiekkaharjuun. Olen asunut myös Espoossa ja Helsingissä päätyen Hämeenkylään, jossa olen asunut yli 16 vuotta. Viihdyn täällä erittäin hyvin, lähellä on upeat lenkkipolut ja monia harrastusmahdollisuuksia.

Kiitos kun luit esittelyni. Lue lisää nettisivuiltani maaritrajaaho.fi.

Irina Alanne 171 

Vankka taloushallinnon työkokemus ja tuore tradenomin tutkinto, tätä osaamista haluan käyttää tulevien hyvinvointialueiden hyväksi. Tulevissa sotealueissa koen tärkeäksi sen että järjestettävät palvelut ovat laadukkaita ja tasalaatuisia asuinalueen sijainnista riippumatta. Jonojen purkaminen ja palveluiden saatavuuden varmistaminen on myös välttämätöntä, nykyisellään tilanne on ajoittain kestämätön

Opiskelun, työssäkäynnin sekä vapaa-aikana harrastamani yhdistystoiminnan ansiosta olen tavannut monia eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Minulla on aito kiinnostus ihmisiin ja halu tehdä yhteistyöllä kaikille parempi elinympäristö. Tätä kautta minulle on tullut tutuksi opiskelijoiden, perheellisten ja vanhempien ihmisten kohtaamat erilaiset haasteet terveydenhoidossa. Minulla on jo nyt laaja näkemys siitä missä kohdissa nykyjärjestelmässä on ongelmia. Minulla on myös kokemuksen ja koulutuksen mukanaan tuomaa tietoa siitä, miten näitä kannattaa lähteä ratkaisemaan. Tämän vuoksi olen ehdolla aluevaaleissa.

Nevala Jukka 208

Olen Jukka Nevala Hämeenkylästä. Olen ehdolla aluevaaleissa tammikuussa 2022 Vantaa -Kerava hyvinvointialueella. Olen palvellut vantaalaisia eri puolilla kotikaupunkiamme pappina vuosikymmeniä. Ehkä olemmekin tavanneet jossain?  Kun rakennetaan uutta järjestelmää jossa soten ja pelastustoimen vastuu siirtyy kaupungilta uudelle järjestelmälle on tärkeää että kaikki päätökset ovat inhimillisiä ,ihmisen terveyden ja hoidon sekä turvallisuuden parhaaksi. Kaikki palvelut eivät voi olla sähköisen tietojärjestelmien takana vaan on myös säilyttävä mahdollisuus henkilökohtaiseen yhteydenottoon. Jotta uusi järjestelmä on mahdollisimman sujuva on hoitoa ja hoivapalvelua tukemaan  tärkeä saada mukaan myös yksityinen sektori, järjestöt ja seurakunnat. On hyvä olla valmiudet hoitaa ihmistä yksilönä. Jotta olisi riittävästi hoito ja palveluhenkilöstöä on turvattava työntekijöiden koulutus, hyvä johtaminen sekä  kilpailukykyinen palkkaus ja turvallinen siirtyminen uuteen järjestelmään. Tätä uutta  haluan olla tietotaidollani ja ilolla rakentamassa.

Terveisin

Jukka Nevala

Ahava Marja 169

Olen 49-vuotias yleislääkäri. Olen toiminut terveyskeskuksessa ja yhteispäivystyksissä koko työurani, noin 25 vuotta. Minulla on paljon käytännön kokemusta siitä, miten sosiaalitoimi, terveystoimi ja pelastustoimi toimivat eri kunnissa. Olen toiminut viimeiset 9 vuotta puolet työajastani esimiehenä ja terveysaseman palveluiden organisoijana. Hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut ovat minulle sydämen asia, haluan että ne toimivat sujuvasti ja ongelmitta kansalaisia palvellen. Tätä haluan edistää tulevassa aluevaltuustossa.

Hyvinvointialueet ovat kuntien historian suurin hallinnollinen uudistus. Hyvinvointialueille siirtyy kuntien palveluista kaikkia ihmisiä koskevat terveys- turvallisuus- ja hyvinvointipalvelut. Aluevaaleissa päätetään, miten kaikille tärkeät palvelut järjestetään tulevaisuudessa.

Hallintouudistus on aina mahdollisuus tehdä isoja muutoksia. Monet palvelut toimivat hyvin jo nyt, mutta on myös tärkeitä uudistuskohteita.

Minulle tärkeitä teemoja:

1.     Kiireettömissä terveyshuolissa täytyy saada arvio tilanteeseen sopivan ammattilaisen vastaanotolla tilanteesta viikon sisällä. Fysioterapeutille, psykiatriselle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle, sairaanhoitajalle tai yleislääkärille on päästävä viikossa. Sote-uudistuksen tärkein tavoite on perusterveydenhuollon nostaminen takaisin niin vahvaan asemaan, että siitä muodostuu hyvin toimiva palvelukokonaisuus koko väestölle. Terveydenhoito on peruspalvelua, joka pitää olla kaikkien saatavilla kohtuullisessa ajassa.

2.     Ennaltaehkäisy on aina helpompaa kuin vaurioiden korjaaminen. Ennaltaehkäisy vähentää inhimillistä kärsimystä nyt ja tulevaisuudessa sekä säästää yhteiskunnan menoja. Hyvinvointialueen ennaltaehkäisevät palvelut tarkoittavat:

a.     Matalan kynnyksen palveluita mielenterveys- ja päihdepalveluissa

b.     Riittäviä tukipalveluita lapsiperheille arjen helpottamiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi.

c.      koululaisten ja opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluita lähellä lasten ja nuorten arkea. 

3.     Pelastustoimen toiminnan turvaaminen. Kun hätä on suurin, niin silloin ammattitaitoinen apu pitää saada nopeasti paikalle.

Paukku-Sani Sari 215

Tuon aluevaltuustoon vuosikymmenien kokemuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden rajapinnassa sekä palvelutuotannossa toimimisesta.

Minulle tärkeää on vahvistaa sujuvaa, moniammatillista ja ratkaisukeskeistä asiakaskokemusta. Työtekijöiden työnhallinnan ja hyvinvoinnin varmistamiseksi lähijohtamisen tulee olla osaavaa ja arvostavaa. Kehittäisin myös palvelusetelitoimintaa Vantaa-Kerava hyvinvointialueen oman palvelutuotannon täydentämiseksi yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamalla.


t. Sari

Iivarinen Oskari 179

Hei!

Olen 30-vuotias diplomi-insinööri, Vantaan kaupunginvaltuutettu ja liikennealan asiantuntija. Haluan varmistaa nopean hoitoonpääsyn ja mahdollisimman saumattomat hoitoketjut alueuudistuksen jälkeisessä maailmassa. Kannatan ”raha seuraa asiakasta” -periaatetta: palveluntuottaja voi olla yksityinen tai julkinen, potilas saa itse valita. Ei pitäisi olla merkitystä sillä, kuka palvelun tuottaa, kunhan toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta ja hoidon saa oikea-aikaisesti.

Totean suoraan, että mielestäni uudistus tässä muodossa olisi saanut jäädä toteutumatta. Nyt ollaan käytännössä puuhaamassa täysin uutta hallinnon tasoa ilman ainoatakaan konkreettista lupausta palveluiden parantamisesta. Kun uudistus kuitenkin tulee, olisi täysin vastuutonta jättää sotealan päätöksenteko visiottomien tuhlareiden käsiin. En missään nimessä väitä olevani alan guru, päinvastoin, mutta lähes jokaiselta meistä löytyy kokemusasiantuntijuutta sosiaali- ja terveyspalveluista. Niin minultakin. Inhoan vaalilupauksia, koska ne aina väistämättä joutuvat jossain vaiheessa törmäyskurssille tosiasioiden kanssa. Seuraavat kolme asiaa voin kuitenkin luvata hyvällä omallatunnolla:

1.      Olen nopea ottamaan isoja ja haastaviakin kokonaisuuksia haltuun. Perehdyn päätöksenteon alaisiin asioihin huolellisesti ja jos jostakin jää itselleni epäselvyyttä, kysyn neuvoa itseäni viisaammilta.

2.      Pyrin aina pohjaamaan päätökseni tutkittuun tietoon. Minulle ei ole ongelma muuttaa mielipidettäni – ”kääntää takkia” – lennosta, jos faktat osoittavat aiemmat kantani vääriksi. Politiikka on usein arvovalintoja, mutta kovista faktoista on turhaa lähteä rakentamaan ideologisia sotia. Se on ajanhukkaa. Kuuntelen mielelläni asiantuntijoita.

3.      Toimintaani ohjaavat selkeät arvot: vapaus, vastuu ja välittäminen. Ihmisiä ei pidä holhota liikaa, jokainen yksilö on kuitenkin itse vastuussa omista teoistaan ja niiden seurauksista. Terveitä työikäisiä ei kuulu paapoa julkisen vallan toimesta. Huolenpidon täytyy yhä useammin kohdistua niihin ihmisryhmiin, jotka eivät itse kykene huolehtimaan itsestään: lapsiin, vanhuksiin ja sairaisiin. Keskittymällä olennaiseen meillä on varaa hoitaa kaikki ne, jotka hoitoa tarvitsevat.

Toimintani painopisteet ovat nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, hoitoonpääsyn nopeuttaminen, laadukkaat vanhuspalvelut ja taloudellisen tehokkuuden varmistaminen. Ei kokonaisveroasteen nousulle. Automaatio ja digipalvelut ovat suuri mahdollisuus, mutta ne eivät korvaa ihmiskäsiä. Etäpalvelut ja fyysinen hoiva voivat hyvin suunniteltuna täydentää toisiaan.


Olen kiinnostunut osallistumaan vaalityöhön