Aloitteet

Suomessa on taattava oikeusturva jokaiselle
kansalaiselle


Länsi-Vantaan Kokoomuksen aloite Kokoomuksen puoluekokouksessa 2022 nosti esille huolen oikeudenkäyntikulujen noususta , mikä vaarantaa kansalaisten tasa-arvoisen mahdollisuuden saada asiansa käsitellyksi oikeudessa. Erityisesti tästä kärsivät keskituloiset palkansaajat, yrittäjät ja eläkeläiset. Perusteluissa huomioitiin myös se, että osalle väestöstä korvataan oikeudenkäyntikulut veronmaksajien varoista. Aloitteessa esitettiin ratkaisuksi oikeudenkäumiskaaren kokonaisuudistusta siten että kulujen kohtuuton nousu saadaan estettyä. 

Puoluehallitus katsoi vastauksessaan että tuomioistuinkäsittelun saavutettavuutta täytyy ensisijaisesti edistää kokonaisvaltaisella oikeudenhoitouudistuksella, joka vähentää oikeuskäsittelun kuluja. Lisäksi puoluehallitus näki tarkeäksi oikeusturvavakuutuksen kehittämisen siten että se mahdolistaisi useammalle pääsyn oikeudenhoidon pariin. 


Lammaslammen alue Pähkinärinteessä


Länsi-Vantaan Kokoomus on tehnyt aloitteen Lammaslammen veden laadun tutkimiseksi ja parantamiseksi. Yhdstys kantaa huolta Lammaslammen ympäristöstä yleensäkin, ja haluaa edesauttaa alueen käyttöä asukkaiden virkistystoimintaan. Yhdistys on ollut aloitteellinen myös liikojen kaislojen kaatamiseksi.


Perintöveron alarajan nosto


Länsi-Vantaan Kokoomus teki aloitteen Kokoomuksen puoluekokokouksessa Porissa syksyllä 2020. Aloite koski perintöveron alarajan nostamista 50 000 euroon, ja se hyväksyttiin puoluekokouksessa.Kansanedustaja Pia Kauma esitti asiasta kysymyksen valtiovarainministeri Matti Vanhaselle eduskunnan kyselytunnilla syksyllä 2020.


Kuntalaisaloite Tuomelan koulun puolesta


KUNTALAISALOITE TUOMELAN KOULUN PUOLESTA KERÄSI LÄHES 5000 NIMEÄ

Kuntalaisaloite Tuomelan koulun lakkautuspäätöksen perumiseksi keräsi yhteensä 4.927 nimeä viiden viikon aikana. Määrä vastaa yli kolmea prosenttia Vantaan äänioikeutetuista ja jopa kuutta prosenttia niistä, jotka äänioikeuttaan viime vaaleissa käyttivät. Kuntalaisaloitteen kerättyä näin suuren äänimäärän tarkoittaa se sitä, että Vantaan kaupunginvaltuuston on otettava aloite käsittelyyn. Kuntalaisaloite jätettiin Vantaan päättäjille 7.3.2016. Vantaan kaupungintalolla.


Huolimatta puolueen linjasta kaupungin valtuustossa Länsi-Vantaan Kokoomus (LVK) on ollut Tuomelan koulun lakkautusta vastaan aina siitä lähtien kun Vantaan kaupunki teki yllättävän päätöksensä syksyllä 2013. Länsi-Vantaan Kokoomus puoltaa myös asukkaiden aloitteesta tehtyä Vantaalla ainutlaatuista kuntalaisaloitetta ja osallistui nimien keräykseen siihen jäsentensä toimesta myös itse aktiivisesti. ”Me olemme jo pitkään tienneet alueemme koulujen todellisen tilan, toisin kuin selvästikin valtaosa päättäjistä muualla Vantaalla” kertoo paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Anneli Karhunen. ”Tuomelan koulu on kaupunkimme terveimpiä koulurakennuksia ja myös kulttuurillisestikin arvokas, mutta erityisesti se on alueella tarpeellinen lähikoulu. Nyt jätetty kansalaisaloite on vahva viesti alueen asukkailta päättäjille, että heidän tulisi nyt pikaisesti arvioida uudelleen aikoinaan vääriin tietoihinsa perustunut päätöksensä, jatkaa Anneli Karhunen. "Tuomelan koulun on voitava jatkaa jo lähes satavuotista toimintaansa alueella.”


Linkki kuntalaisaloitteeseen: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2398